• Klášter premonstrátů Teplá  národní kulturní památka

    V rámci náročné vzorové obnovy vrcholně barokního objektu konventu a prelatury byly provedeny stavebně historické průzkumy, inventarizace architektonických a umělecko-řemeslných prvků, rozsáhlý zjišťovací a záchranný archeologický výzkum. Spolupracovali jsme také na tvorbě výchovně vzdělávacích programů a na instalaci expozice.

  • Poutní místo svatá hora v Příbrami národní kulturní památka

    V rámci vzorové obnovy raně barokního poutního areálu byl proveden stavebně historický průzkum a záchranný archeologický výzkum. Připravili jsme scénář expozice a provedli její instalaci.