ZIP o.p.s. je soukromoprávní institucí s právním statutem obecně prospěšné společnosti. Předmětem naší činnosti je výzkum, dokumentace a ochrana historického dědictví.

Jako odborné pracoviště s mnohaletými zkušenostmi poskytujemekomplexní servis v oblasti výzkumu archeologických, stavebních a jiných historických památek. Nabízíme spolupráci na projektech obnovya prezentace nemovitých památek ve fázi předprojektové, projektové i realizační.

Zaměřujeme se na realizaci zjišťovacích, předstihových a záchranných archeologických výzkumů při stavbách různého rozsahu.

Spolu s našimi partnery realizujeme projekty zaměřené na výzkum a prezentaci historického dědictví.