co nabízíme

 • archeologické výzkumy

  zjišťovací archeologické výzkumy, předstihové archeologické výzkumy, záchranné archeologické výzkumy, navazující stavební práce

 • prezentace historického dědictví

  výchovně vzdělávací programy, expozice, výstavy, naučné stezky

 • zaměření historických staveb a památkových komplexů

  geodetické zaměření, laserskenning, snímkování dronem, digitalizace starší dokumentace

 • archivní rešerše

  dějiny staveb, dějiny památkových komplexů, dějiny sídel a jejich částí, rešerše historické ikonografie, pořádání archivních fondů

 • odborné poradenství

  koordinace památkových průzkumů, návrhy využití, konzultace problematiky památkové péče

 • stavebně historické průzkumy

  standardní nedestruktivní stavebně historické průzkumy, hloubkové stavebně historické průzkumy, operativní dokumentace staveb