Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek

Tomanova 3-5
301 00 Plzeň

tel. +420 377 422 338
GSM 777 915 500
e-mail: info@zip-ops.cz

IČ: 26324105
DIČ: CZ26324105
Bankovní spojení:
78-1601640227/0100

 

Klášter Teplá v Karlovarském deníku

  Starý klášter vydal další cennost
článek ze 16.4.2013 o záchranném archeologickém výzkumu společnosti ZIP o.p.s. v klášteře Teplá

Den otevřených sond na archeologickém výzkumu v Jízdecké ulici v Plzni

V sobotu 3.9.2011 si mohli zájemci o archeologii prohlédnout pozůstatky historického předměstí na archeologickém výzkumu v Jízdecké ulici v Plzni. Pracovníci společnosti ZIP o.p.s. seznámili více než 200 návštěvníků s postupem a výsledky archeologického výzkumu, který zde probíhal od dubna do konce července tohoto roku.


  Fotogalerie z akce
Autor fotografií: Čestmír Procházka, ZIP o.p.s.
  Odkazy na reportáže
Česká televize
Plzeňský deník
Idnes.cz

design:  Triss,  ZIP o.p.s.  2008   [CNW:Counter]