Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek

Tomanova 3-5
301 00 Plzeň

tel. +420 377 422 338
GSM 777 915 500
e-mail: info@zip-ops.cz

IČ: 26324105
DIČ: CZ26324105
Bankovní spojení:
78-1601640227/0100

 

24.května 2013  NOC KOSTELŮ V KOSTELE ZÁPADNÍHO SBORU ČCE

V rámci programu Noci kostelů v kostele západního sboru ČCE budou k vidění nejzajímavější archeologické nálezy z výzkumů společnosti ZIP o.p.s.


Výstava bude k dispozici po celou dobu programu Noci kostelů

Další informace
16.dubna 2013  REKONSTRUKČNÍ MAPY STŘEDOVĚKÉ A RANĚ NOVOVĚKÉ PLZNĚ (1410-1780)

Ukázky nejzajímavějších archeologických nálezů z výzkumů společnosti ZIPo.p.s.
Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek v Plzni (ZIP o.p.s.)


Přednáška se koná od 16.30 hod. v sále Velkého klubu Magistrátu města Plzně, nám. Republiky 1 (radnice).

Vstup volný!

Další přednášky
  Právě vyšel 21. svazek HISTORICKÉHO ATLASU MĚST ČESKÉ REPUBLIKY věnovaný PLZNI

více informací o publikační řadě Historický atlas měst České republiky

více informací o Historickém atlasu města Plzně
Vyšel Historický atlas města Plzně

V prosinci roku 2009 vyšel již 21. svazek ediční řady Historický atlas měst ČR, věnovaný Plzni. Na jeho přípravě pracoval již od roku 2007 odborný tým složený z pracovníků Historického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i., Praha, Západočeského muzea v Plzni, Archivu města Plzně, Západočeské univerzity v Plzni − Fakulty aplikovaných věd, GEOREAL spol. s r.o., Plzeň, Národního památkového ústavu, ú. o. p. v Plzni, Správy informačních technologií města Plzně a Západočeského institutu pro ochranu a dokumentaci památek (ZIP o.p.s.).

Historický atlas měst ČR vychází v rámci evropského projektu historických atlasů měst realizovaného pod záštitou Commission internationale pour l´ histoire des villes a tvoří tak součást zásadní ediční řady rozvíjející studium srovnávacích dějin měst na celoevropské základně. V České republice se koordinace, resp. vydávání této ediční řady ujal Historický ústav AV ČR, v. v. i. Praha. Vydání plzeňského svazku pak bylo uskutečněno díky finanční podpoře města Plzně.


Historický atlas města Plzně má v souladu se zásadami edice historických atlasů měst mezioborový charakter. Shrnuje a prezentuje dějiny Plzně v historických, urbanistických, hospodářských, regionálních, demografických, politických i kulturních souvislostech. Při zachování základních rysů společných všem svazkům ediční řady a podmíněných potřebami srovnávacího studia přináší ojedinělý materiál k vývoji Plzně a Plzeňska.

Textová část atlasu podává na základě zpracování posledních a v mnoha případech dosud nikde nepublikovaných výsledků historického a archeologického výzkumu Plzně a Plzeňska přehledné dějiny místa. Problematiku počátků města zpracoval Radek Široký, vývoji ve středověku a raném novověku se věnovala Marie Wasková, novodobým dějinám města v 19.-20. století se věnovali Tomáš Bernhardt a Adam Skála. Důležitou kapitolu o vývoji urbanistického plánování Plzně napsal Petr Domanický.

Druhá část svazku je věnována samotnému obrazovému materiálu. Svým netradičním formátem umožňuje atlas velmi kvalitní tisk reprodukcí, atraktivitu obrazové části navíc zvyšuje účast špičkových odborníků na geomatiku a počítačové zpracování kartografických materiálů. Zájemce o dějiny Plzně v atlase nalezne nejen staré mapy. Zásadním přínosem je řada původních rekonstrukčních map vycházejících z podrobného studia vývoje Plzně a jejího okolí. Kartografické prameny významně doplňuje kvalitně reprodukovaný soubor vedut a historických fotografií. Atlas přitom domácímu badateli zpřístupňuje též zahraniční Pilsnensia.


Historický atlas města Plzně je stěžejním edičním počinem, mezi dosud vydanými odbornými publikacemi k dějinám Plzně řadí mu bezesporu patří jedno z předních míst. Po příručce Dějiny Plzně v datech, která vyšla v roce 2004, jde o další moderně pojatou publikaci věnující se komplexně dějinám města. Přes svůj neobvyklý formát by si publikace měla najít své místo v knihovnách všech zájemců o dějiny Plzně.

V ediční řadě Historický atlas měst České republiky jde o dosud nerozsáhlejší vydaný svazek, nadprůměrný je rovněž rozsah textové části či počet původních rekonstrukčních map. Atlas tak nejen mimořádným způsobem prezentuje důležitou část pramenné základny pro poznání plzeňské minulosti, ale především prezentuje značný význam historického, archeologického a urbanistického výzkumu Plzně pro poznání vývoje českých i evropských měst.


Publikaci lze zakoupit výhradně v Informačním centru města Plzně na náměstí Republiky.

 

autoři anotace: Mgr. Radek Široký, Ph.D.; PhDr. Marie Wasková

 

Rozsah publikace:
36 stran textu (formát A3)
50 mapových listů

 

Autorský kolektiv:
Ing. Jan Anderle, Plzeň
Mgr. Tomáš Bernhardt, Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň
Doc. Ing. Václav Čada, CSc., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, oddělení geomatiky, Plzeň
Ing. arch. Petr Domanický, Národní památkový ústav, ú. o. p. v Plzni, Plzeň
Mgr. Kateřina Postránecká, ZIP o.p.s. – Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek, Plzeň
Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc., Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Praha
Mgr. Adam Skála, Archiv města Plzně, Plzeň
Martin Strejc, ZIP o.p.s. – Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek, Plzeň
PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Praha
Mgr. Radek Široký, Ph.D., ZIP o.p.s. – Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek, Plzeň
Ing. Stanislav Štangl, Správa informačních technologií města Plzně, Plzeň
Ing. Martina Vichrová, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, oddělení geomatiky, Plzeň
Ing. Tomáš Vybíral, Ph.D., GEOREAL spol. s r.o., Plzeň
PhDr. Marie Wasková, ZIP o.p.s. – Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek, Plzeň

 

Historický atlas měst České republiky, svazek č. 21 – Plzeň
Kolektiv autorů pod vedením red. Roberta Šimůnka
Statutární město Plzeň – Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Praha
Plzeň – Praha 2009
ISBN 978−80−7286−140−8
náklad 350 výtisků

 

Historický atlas města Plzně
Kolektiv autorů pod vedením red. Roberta Šimůnka
Statutární město Plzeň – Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Praha
Plzeň – Praha 2009
ISBN 978−80−7286−141−5
náklad 400 výtisků


10. listopadu 2009   HISTORICKÝ ATLAS MĚSTA PLZNĚ
(PREZENTACE NOVÉ PUBLIKACE)

Přednáší Mgr. Radek Široký, Ph.D.
Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek v Plzni (ZIP o.p.s.)


Přednáška se koná od 16.30 hod. v sále Velkého klubu Magistrátu města Plzně, nám. Republiky 1 (radnice).

Vstup volný!

Další přednášky:
http://www.plzen.eu/uzij-si-plzen/kultura/tradicni-akce/clanky-12/prednasky-archivu-mesta-plzne.aspx


design:  Triss,  ZIP o.p.s.  2008   [CNW:Counter]