Nabídka služeb:

  • standardní nedestruktivní stavebně historické průzkumy jednotlivých objektů (městské domy, lidové stavby, hospodářské dvory, technické památky, sakrální stavby, feudální sídla – hrady, zámky a tvrze, a další)
  • dílčí stavebně historické průzkumy (pouze částí objektů, např. krovy, sklepy, konkrétní patro ap.)
  • stavebně historické průzkumy vyvolané destruktivními zásahy do památek a záchranné průzkumy (včetně detailního podpovrchového stavebně historického průzkumu se sondáží
  • zpracování dějin jednotlivých objektů a historických sídel (archivní rešerše)
  • epigrafika (zhodnocení historických nápisů na architektonických i jiných památkách)
  • památková pasportizace – soupisy památek historických sídel jako celků (města, vesnice) a celých regionů
  • návrhy památkových zón a ochranných pásem
  • odborné a popularizační texty, přednášková činnost

design:  Triss,  ZIP o.p.s.  2008   [CNW:Counter]