Historie:

Zakladatelem je občanské sdružení Archaia, Bílkova 21, Praha 1, IČ: 45245932. Západočeské pracoviště tohoto sdružení se sídlem v Příchovicích se stalo základem pro vznik ZIP o.p.s.
 • 22.12.2000 založení společnosti
 • 26.2.2001 vznik společnosti (zápis do rejstříku o. p. s.)
 • 28.3.2001 první společné zasedání správní a dozorčí rady, ředitelem společnosti jmenován Mgr. Radek Široký
 • 2.4.2001 zahájení činnosti
 • 26.2.2001-6.9.2001 sídlo v Příchovicích; Příchovice 234, 334 01 Přeštice
 • 2.4.2001-9.4.2001 kancelář a pracoviště v Příchovicích
 • od 9.4.2001 kancelář a pracoviště v Plzni, Tomanova 3
 • 28.5.2001 Ministerstvem kultury ČR uděleno povolení k provádění archeologických výzkumů podle § 21, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.
 • 26.6.2001 ZIP o.p.s. uzavřel s Akademií věd ČR dohodu o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů ve smyslu § 21, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.
 • 19.7.2001 zasedání správní rady, schválena změna zakládací listiny společnosti (změna sídla a rozšíření poskytovaných obecně prospěšných služeb)
 • 20.8.2001 schválení statutu společnosti
 • od 6.9.2001 sídlo v Plzni, Tomanova 3
 • od 6.9.2001 poskytované obecně prospěšné služby rozšířeny o archeologické výzkumy (změna zápisu v rejstříku o.p.s.)
 • 5.9.2003 zasedání správní a dozorčí rady, volba nových členů ve správní a dozorčí radě (změna zápisu v rejstříku o.p.s.)
 • 25.3.2003 zasedání správní a dozorčí rady, volba nových členů ve správní a dozorčí radě (změna zápisu v rejstříku o.p.s.)
 • 25.3.2004 zasedání správní a dozorčí rady, volba nových členů ve správní a dozorčí radě (změna zápisu v rejstříku o.p.s.)
 • 20.5.2004 zasedání správní a dozorčí rady, volba nového člena v dozorčí radě (změna zápisu v rejstříku o.p.s.)
 • 27.10.2004 registrace ZIP o.p.s. jako plátce DPH
 • 29.3.2005 zasedání správní a dozorčí rady, schválení statutu společnosti, schválena změna zakládací listiny společnosti - doplnění obecně prospěšné služby „poskytování kulturních služeb v oblasti popularizace, ochrany a dokumentace památek, včetně pořádání kulturních akcí, výstav, prohlídek a výstav“, volba nových členů ve správní a dozorčí radě (změna zápisu v rejstříku o.p.s.)
 • 28.6.2005 zasedání správní a dozorčí rady, schválena změna zakládací listiny společnosti - doplnění vedlejších činností „reklamní činnost a marketing“ a „velkoobchod“ (změna zápisu v rejstříku o.p.s.)
 • 5.10.2005 zasedání správní rady, ředitelem společnosti jmenován Bc. Michal Hauer
 • 18.9.2006 zasedání správní a dozorčí rady, volba nových členů ve správní a dozorčí radě (změna zápisu v rejstříku o.p.s.)
 • 28.6.2005 zasedání správní a dozorčí rady, schválena změna zakládací listiny společnosti - doplnění vedlejších činností „reklamní činnost a marketing“ a „velkoobchod“ (změna zápisu v rejstříku o.p.s.)
 • 27.10.2006 ZIP o.p.s. uzavřel s Akademií věd ČR novou dohodu o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů ve smyslu § 21, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.
 • 19.6.2007 zasedání správní a dozorčí rady, volba nových členů ve správní a dozorčí radě (změna zápisu v rejstříku o.p.s.)
 • 25.6.2009 zasedání správní a dozorčí rady, volba nových členů ve správní a dozorčí radě

design:  Triss,  ZIP o.p.s.  2008   [CNW:Counter]